Cure4 Insights is de periodieke nieuwsbrief van Cure4.
Deze nieuwsbrief niet meer ontvangen? Klik dan hier.
Bekijk hier de online versie
31 mrt 2016
Volg ons op: Twitter   Linkedin
Whitepaper | Meldplicht Datalekken in de Zorg
In een brief aan alle raden van bestuur van zorginstellingen vraagt de Inspectie voor de Gezondheidszorg aandacht voor informatiebeveiliging. Dit naar aanleiding van een aantal beveiligingsincidenten die recent in de landelijke media aandacht kregen. Wordt de privacy binnen uw organisatie wel voldoende beschermd?

In samenwerking met onze zusterorganisatie Medicore voorzien wij zorgorganisaties van passend advies bij hun beleid ten aanzien van bescherming van persoonsgegevens en ICT-infrastructuur. In onze whitepaper 'Meldplicht Datalekken' kunt u meer informatie en tips vinden omtrent datalekken.  
Download whitepaper 
Twitter LinkedIn
Lastig vraagstuk?
Los het kosteloos op!
Cure4 Labs is een nieuw initiatief 
speciaal voor onze klantrelaties. 
Hiermee geven wij u de gelegenheid om geheel kosteloos een lastig vraagstuk voor te leggen aan onze consultants. Kennis en expertise worden gebundeld om antwoorden te vinden op uw vraagstuk. Van gamestorming tot aan mindmapping; alle werkvormen worden uit de kast gehaald om de opdracht zo succesvol mogelijk af te ronden. Benieuwd naar de voorwaarden?
Uw vraagstuk aanmelden
Ziekenhuiszorg 2017 |
Concept regelgeving
Nog nooit is de concept regelgeving voor de Ziekenhuiszorg in 2017 zo vroeg gepubliceerd door de NZa. Een mooie kans om dit jaar te voorkomen dat de afdeling Zorgadministratie en ICT weer in de week tussen Kerst en Oud&Nieuw aan het zwoegen is om alles gereed te krijgen. Nu al kan een eerste inschatting worden gemaakt voor welke specialismen de impact het grootst is en met welke specialisten kennissessies moeten worden gepland. 
Download de NZa brief 
Twitter LinkedIn
Erasumus Universiteit onderzoek:
rechtmatigheidsrisicio's in Wmo en Jeugdhulp.
De centrale vraag van dit verkennende onderzoek luidt: Wat zijn de achtergronden, aard en omvang van de risico’s op fraude, misbruik en oneigenlijk gebruik bij de uitvoering van de Wmo en de Jeugdwet?

Wellicht de belangrijkste bevinding uit dit onderzoek is dat risico’s op fraude, fouten of ongepast gebruik voor het grootste deel ontstaan door het handelen van de zorgaanbieder. Het is ook de zorgaanbieder die het meeste belang heeft bij het plegen van fraude, fouten of ongepast gebruik, eventueel in combinatie met derde partijen als zorgkantoren of de klant. 
Lees dit artikel verder 
Twitter LinkedIn
HEAD Themadag |
Zorgcontractering en de inzet van soft skills

Op donderdag 21 april organiseert de HEAD een themadag. Cure4 is gevraagd om een workshop te organisaeren. In onze sessie worden diverse zorgcontracteringstrajecten besproken door Djuni Hinkert en Rebecca Hendriksen-Stokman MSc RA (o.a. toezichthouder Rijnstad, en voormalig directeur Bedrijven/HEAD Driestroom)

Inschrijven 
Twitter LinkedIn
Evaluatie Jeugdwet |  Meer kwaliteit minder zorgen.
'Laat de evaluatie van de wet onderdeel uitmaken van een bredere, meerjarige transformatiemonitor die de verbeterbeweging in de sector meer structureel voedt met sturingsinformatie voor beleid en praktijk'. Die conclusie trekt het Nederlands Jeugdinstituut (NJi) naar aanleiding van een analyse van de invoering van de Jeugdwet.
Dit artikel verder lezen
Twitter LinkedIn
Cure4 wij begrijpen de zorg
Nijverheidsweg 16
3534 AM Utrecht
088 64 81 200
info@cure4.nl
www.cure4.nl
Lid worden:
Linkedin Ondernemen in de Zorg
Linkedin Financiële professionals in de Zorg
Linkedin Cure4 Insights
 
Volg ons op:
Twitter   Linkedin
 
Wil je deze nieuwsbrief niet meer ontvangen?
Klik dan hier.